LOADING

Type to search

Zanimljivosti

ŠTA SE SMATRA PRVIM ZNAKOM CIVILIZACIJE …

Share

Pre mnogo godina, antropolog Margaret Mid pitala je svoje studente šta smatraju prvim znakom civilizacije. Studenti su očekivali da će Mid pričati o udicama za ribolov, glinenim saksijama ili obrađenom kamenju.

Ali ne, Mid je rekla da je prvi znak civilizacije u drevnoj kulturi nožna kost, koja je bila slomljena i potom spojena. Mid je objasnila da ako neko živo biće u životinjskom carstvu polomi nogu, tada umire. Sa slomljenom nogom ne može da pobegne od opasnosti, da dođe do reke kako bi se napila vode ili da dođe do hrane. Ona tada postaje plen za grabljivice, jer kostima da bi srasle zajedno, potrebno je da prođe dosta vremena.

Potkolenica, koja je bila slomljena i potom spojena, dokaz je da je neko odvojio vreme da ostane kod onog ko je zadobio ovu povredu, zavio rane, prebacio osobu na sigurno mesto i čuvao je dok se nije oporavila.

Pomaganje drugoj osobi tokom teškog perioda je čin kojim je civilizacija započeta, završila je Margaret Mid.

Izvor: mreza.club

Next Up